Nieuwsbericht

BSO weer OPEN !!!

Op maandag 19 april is de buitenschoolse opvang volledig open gegaan. Wat zijn we blij alle kinderen weer te mogen ontvangen.
Uw kind is weer van harte welkom op de BSO. Dat wil zeggen dat de noodopvang op maandag 19 april 2021 is gestopt.

Wanneer mag mijn kind naar de BSO komen?
Hierbij vragen wij u de richtlijnen van de overheid te volgen wanneer uw kind naar onze BSO komt en uw kind bij klachten thuis te houden. Of uw kind naar de opvang mag komen, kunt u eenvoudig zien door de stappen in de beslisboom van BOinK te volgen.

De meest recente versie hiervan vindt u via: Nieuwe versie beslisboom (15 april 2021): geen nieuwe regels, wel duidelijk.
http://www.rivm.nl

Aanvullende maatregelen en locatieplannen
Om naast de dagopvang en de basisscholen ook de buitenschoolse opvang veilig open te laten gaan, zijn door de overheid aanvullende maatregelen genomen. Zo krijgen pedagogisch medewerkers voorrang bij het testen op Covid-19 en mogen kinderen van 4-12 jaar met neusverkoudheid klachten niet naar school of de opvang komen.

Locatieplannen
Voor de volledige heropening van de BSO stellen alle kinderopvangorganisaties locatie-specifieke plannen op. Hierin wordt beschreven welke aanvullende maatregelen er op de locatie worden getroffen. Momenteel wordt hier hard door ons aan gewerkt. Het plan van onze locatie wordt later deze week via de email aan u gecommuniceerd. Ook kunt u dit opvragen bij de leidsters. 

Wij wensen alle kinderen alvast weer heel veel plezier op de BSO!