Beleid

Beleid en onze doelstelling

Kinderopvang M&M streeft ernaar kwalitatief goede en verantwoorde  opvang te bieden aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Op deze pagina leest u meer over ons beleid.

Het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen in een omgeving waar zij zich geborgen, veilig, vertrouwt en als kind thuis kan voelen. Een omgeving waar kinderen met plezier kunnen komen om zich verder te kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau, in samenwerking met ouders.

Met ons aanbod willen wij ons aansluiten bij de wensen van ouders:

Beleid van de groep

De groep waarin uw kind wordt opgevangen is verticaal, biedt veel nieuwe informatie en ervaringsmogelijkheden. Door samen te leven en te spelen met anderen kinderen krijgt uw kind de kans van alles te leren, bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar, vriendschappen sluiten, problemen of conflicten oplossen en kennismaken met

Kinderopvang M&M werkt met een verticale groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met vaste leidsters.

Het aantal kinderen in de groep hangt van de beschikbare ruimte van de groep af.

Wennen

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de leidsters leert kennen. De stap van thuis naar de kinderopvang is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met uw kind omgaan. Bij kinderopvang M&M raden wij aan de kinderen 2 hele dagen te laten

Mocht 2 hele dagen wennen teveel zijn of niet mogelijk zijn kunnen wij dit altijd bespreken.

Info uitwisselen

Naast de informatie uitwisseling over uw kind in de groep is er de mogelijkheid om een gesprek met de pedagogisch medewerkers, soms in de vorm van een tien minutengesprek, aan te vragen. Alle medewerkers van kinderopvang M&M zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie; een gedetailleerde uitwerking

Dagritme

Dagritme baby’s

Bij de baby’s worden zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema’s van de andere baby’s. Het is belangrijk dat de kinderopvang ritme niet teveel afwijkt van het thuisritme. Het verzorgen van de baby´s neemt een groot deel van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan alleen het toedienen van voedsel en bij het verschonen.

Dagritme dreumesen en peuters

Het dagritme, dat dient als leidraad voor de dag, ziet er als volgt uit

Het dagritme, dat dient als leidraad voor de dag, ziet er als volgt uit

 • 07:30 uur: De kinderen worden verwacht. Voor de ouders is er gelegenheid een praatje te maken en koffie/thee te drinken. Vrij spel voor de kinderen.
 • 09:30 uur: Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. Er is gelegenheid voor een verhaaltje of liedje.
 • 10:00 uur: Verschonen, plassen en handen wassen.
 • 10:15 uur: De kinderen gaan vrij spelen (binnen of buiten) of gaan een gerichte activiteit doen. Baby’s gaan slapen.
 • 11:15 uur: Samen opruimen en handen wassen.
 • 11:30 uur: Samen aan tafel voor de broodmaaltijd/warme maaltijd.
 • 12:15 uur: Voorbereiden op het middagslaapje; tandenpoetsen, naar het toilet, verschonen.
 • 12:30 uur: Slaapuurtje. De leiding treft voorbereiding voor de middag.
 • 15:00 uur: De kinderen worden gewekt. Verschonen en naar het toilet gaan.
 • 15:30 uur: De kinderen krijgen een sapje en een koekje/yoghurt/vla/soepstengel.
 • 16:00 uur: De kinderen gaan vrij spelen (binnen of buiten) of gaan activiteit doen.
 • 16:30 uur: Koekje/ cracker en drinken. Verschonen, plassen en snoetjes poetsen.
 • 17:00 uur: Kinderen worden opgehaald. Voor de ouders/verzorgers is er tijd en gelegenheid voor een praatje.
 • 18:30 uur: Sluiting

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken maar om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag. Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden, eten moet gezellig blijven.

Wanneer uw kind(eren) anderen voeding gebruiken of een dieetvoeding moet(en) dan wordt ervan te voren overlegt of de kinderopvang de voeding aanschaft of dat de ouder het zelf moet meenemen.

Feestvieren

In ons kinderopvang wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Omdat er bij M&M verschillende culturen samen komen, willen wij feestdagen die vanuit andere culturen gevierd worden ook aandacht geven, zoals bijv. het Suikerfeest. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten van kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Er wordt gezongen en getrakteerd. De jarige krijgt een mooie feestmuts op.

Omdat het feest vieren vaste programma onderdelen heeft zal het al snel voor ieder kind een vertrouwd gebeuren zijn.