Over Ons

Wie zijn wij?

Kinderdagverblijf  M&M is een kleinschalige opvang in een thuissituatie. Wij verzorgen professioneel en kwalitatieve opvang tijdens  werkdagen en in de  vakanties  aan kinderen van 0 – 12 jaar. De BSO is in februari 2020 gestart. Onze kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn opgenomen in het landelijk register kinderopvang te Den Haag. Kinderdagverblijf M&M is van mening dat het voor het ontwikkelingsproces van het kind belangrijk is dat er een basis is van vertrouwen, veiligheid en geborgenheid. Vanuit het vertrouwen, de veiligheid en geborgenheid durft een kind initiatief te nemen en op ontdekking uit te gaan. Dit geeft het kind het gevoel zichzelf als persoon te mogen presenteren, zichzelf te mogen zijn. In het kindercentrum proberen wij deze situatie te creëren en de kinderen kansen aan te bieden zodat zij zich tot een volwaardig mens kunnen ontwikkelen. Dit ter ondersteuning van het opvoedproces van het kind, rekening houdend met de opvoedstijl van ouder(s)/verzorger(s).

Pedagogische uitgangspunten van Kinderopvang M&M

De pedagogische uitgangspunten van ons zijn:

Wat bieden wij?