Veiligheid

Veiligheid

Bij kinderopvang M&M zijn alle mogelijke gevaren binnen de opvang en binnen onze grote buitenruimte in kaart gebracht. Wij zijn bewust van onze verantwoordelijkheid voor de kinderen die bij ons komen en stellen veiligheid daarom natuurlijk voorop. Daar zijn de medewerkers van kinderopvang M&M continu mee bezig. Bijvoorbeeld in de vorm van een veilige omgeving om de kinderen te beschermen tegen letsel. Maar even belangrijk is het versterken van de kinderen. Daar spelen wij als kinderopvang medewerkers een belangrijke rol in.