Veiligheid

Veiligheid

Het is van belang dat mogelijke gevaren binnen de opvang en binnen onze grote buitenruimte in kaart zijn gebracht. Door alle wet- en regelgeving lijkt het spelen bedreigd te worden. Bij kinderdagverblijf M&M hebben wij de veiligheidseisen beperkt tot het noodzakelijke, dat er ook daadwerkelijk voor de kinderen ontstaat. Alle pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van mogelijke ge